Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dokończenie budowy chodnika przy ulicy Zielonej (lewa strona przy Przedszkolu nr 8 do ulicy Skarpa)

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Zielona

  • Łączna kwota inwestycji: 54 995,13 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 12.09.2012 r. Wykonano:

-roboty rozbiórkowe

-korytowanie

-ławy pod krawężniki

-krawężniki 15×30 156 m

-obrzeża betonowe 102 m

-chodniki z kostki 6 cm – 327,9 m2

-regulacja pionowa urządzeń 2 szt.