Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doposażenie bazy sprzętowej 2015 r.

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 22 300,00 zł

Opis inwestycji

Zakup urządzenia kującego do prac budowlanych, zakup agregatu hydraulicznego do napędu narzędzi budowlanych.