Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doposażenie bazy sprzętowej

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 24 000,00 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zakupiono dwa używane rozrzutniki obornika do stabilizacji osadów ściekowych.