Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doposażenie bazy transportowej 2015 r.

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 55 960,98 zł

Opis inwestycji

Zakup dwóch samochodów ciężarowych VW Caddy.