Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doposażenie bazy transportowej

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Ustronie 2A

  • Łączna kwota inwestycji: 518 445,00 zł

Opis inwestycji

Zakup koparko – ładowarki CAT432D, ciągnika rolniczego AGROMAR, samochodu VW Caravella, samochodu IVECO.