Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doposażenie układu odwadniającego osady ściekowe

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 101 400,00 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zakupiono, zamontowano i uruchomiono wirówkę dekantacyjną do odwadniania osadów oraz przenośnik ślimakowy.