Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Bolesława Prusa

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Bolesława Prusa

  • Łączna kwota inwestycji: 130 945,22 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 03.08.2012 r. Wykonano:

-odwodnienie – włazy przykrawężnikowe 3 kpl.

-przykanaliki 200 9 m

-krawężniki zjazdowe 15×30 47 m

-krawężniki 15×30 na podsypce 189 m

-podbudowa z kruszyw 15 cm – 722 m2

-warstwa wiążąca z mieszanek 722 m2

-warstwa ścieralna 758 m2

-zjazdy przez chodnik 61 m2

-regulacja urządzeń 17 szt.