Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni w ul. Czarnieckiego

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Czarnieckiego

  • Łączna kwota inwestycji: 276 004,74 zł

Opis inwestycji

Przebudowa nawierzchni drogi zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował:

-przebudowę nawierzchni jezdni (2.626,40 m2) na odcinku ok. 343 m, od nowej nawierzchni przy posesji nr 14 do nowej nawierzchni przy zjeździe na działkę nr 31/28.