Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Gen. Sikorskiego (odnoga drogi ul. Gen. Sikorskiego po drugiej stronie ul. Okrężnej – II etap)

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Gen. Sikorskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 89 702,83 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-ustawiono krawężniki betonowe 62 mb

-korytowanie – 510 m2

-ułożono kostkę betonową gr. 8cm – 510 m2

-ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 241,45 m2

-ułożenie płyt ażurowych typu „Krata” mała na wyrównanym podłożu

-podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

-chodnik z kostki brukowej betonowej 190,25 m2.