Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Jana Kasprowicza

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jana Kasprowicza

  • Łączna kwota inwestycji: 50 095,30 zł

Opis inwestycji

Zakończono II etap zadania w dniu 05.06.2013 r. Wykonano:

-ustawienie krawężników 79,2 m

-ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – 270,6 m2

-obrzeża bet. 30×8 cm na podsypce 24 m

-zjazdy z kostki 8 cm na podsypce – 20 m.