Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Limbowa- droga wraz z budową sieci wod-kan

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Limbowa

  • Łączna kwota inwestycji: 603 932,09 zł

Opis inwestycji

Droga wraz z budową sieci wod.-kan – zadanie zrealizowano, wykonano:

-odcinek ul. Limbowej od skrzyżowania z ul. Północną do skrzyżowania z ul. Iglastą o długości ok. 196 m

-nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej (1083 m2)

– chodnik (266 m2) i zjazdy (40 m2)

– sieć wodociągową (110 mm – 192 m)

-kanalizację deszczową (300 mm – 114 m).