Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Niskie Brodno-dokończenie budowy nawierzchni w dalszej części ulicy

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Niskie Brodno

  • Łączna kwota inwestycji: 652 190,46 zł

Opis inwestycji

Dokończenie budowy nawierzchni w dalszej części ulicy – zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie:

1.Branża drogowa:

-roboty przygotowawcze – 0,368 km

-rozbiórka elementów dróg

-roboty ziemne

-wywóz ziemi – 101,5 m3

-ustawienie krawężników betonowych wystających – 590,0 m

-krawężników betonowych zjazdowych 160,00 m

-obrzeża betonowe – 54,20 m

-ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej – 78,00 m2

-zjazdy – 387 m2

-nawierzchnia z kostki betonowej szarej – 2300,00 m2

-ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

2.Branża sanitarna:

-roboty pomiarowe geodezyjne 0,417 km

-ułożenie kanału z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy zewnętrznej: 200 – 36 m; z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy zewnętrznej: 300 – 36 m

-ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych – 7 szt.

-wpusty uliczne – 12 szt.