Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Cypriana Kamila Norwida

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Cypriana Kamila Norwida

  • Łączna kwota inwestycji: 186 508,70 zł

Opis inwestycji

Zakończono I etap zadania w dniu 05.06.2013 r. Wykonano:

-ustawienie krawężników 180 m

-ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – 587 m2

-obrzeża bet. 30 x 8 cm na podsypce – 20 m

-zjazdy z kostki 8 cm na podsypce – 20 m2. ul. Norwida (łącznik)

-krawężniki 156 m

-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – 452 m2

-obrzeża bet. 30×8 cm na podsypce 24 m, zjazdy z kostki 8 cm na podsypce 21 m.