Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Cypriana Kamila Norwida

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Cypriana Kamila Norwida

  • Łączna kwota inwestycji: 367 341,46 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej (965,00 m2).