Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Nowa – przebudowa nawierzchni (II etap)

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Nowa

  • Łączna kwota inwestycji: 228 214,33 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (3.178,00 m2) na odcinku ok. 384 mb, od nowej nawierzchni przy posesji nr 41a do skrzyżowania z ul. Grażyny.