Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Nowa – warstwa ścieralna

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Nowa

  • Łączna kwota inwestycji: 109 880,06 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 04.09.2012 r. Wykonano:

-chodniki z kostki 6 cm na podsypce 336 m2

-obrzeża betonowe 30×8, zjazdy z kostki 8 cm na podsypce

-nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa ścieralna) 1200 m2

-regulację urządzeń 21 szt.