Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Ogrodowej

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Ogrodowa

  • Łączna kwota inwestycji: 74 225,78 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono dnia 31.08.2014 r. Zakres obejmował:

-wykonanie frezowania

-regulację studzienek

-wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni.