Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Porzeczkowa III etap

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Porzeczkowa

  • Łączna kwota inwestycji: 97 120,07 zł

Opis inwestycji

Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Termin zakończenia zadania 31.08.2014 r. Zakres robót obejmował:

-ustawienie krawężnika betonowego na ławie z betonu C12/15 

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm – 545,00 m2.