Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Powstańców Wielkopolskich

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Powstańców Wielkopolskich

  • Łączna kwota inwestycji: 408 264,75 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 19.06.2012 r. Wykonano:

-roboty przygotowawcze 0,52 km

-roboty rozbiórkowe

-krawężniki 759 m+291 m (krawężniki zjazdowe)

-chodniki 893 m2

-zjazdy 445 m2

-nawierzchnia jezdni 3316 m2

-roboty wykończeniowe

-regulacja urządzeń.