Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2018 r.

  • Rok inwestycji: 2018r.

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 437 038,82 zł

Opis inwestycji