Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Reja

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Reja

  • Łączna kwota inwestycji: 263 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano:

-wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej bet. 8 cm – 768,83 m2

-zjazdy 65,70 m2

-kanalizację deszczową z rur PCV 200- 11,00 m; PCV 250-125,00 m.