Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Skwarna

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Skwarna

  • Łączna kwota inwestycji: 130 256,24 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, przebudowano nawierzchnię jezdni w ulicy Skwarnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 1.265,75m2.