Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2015 r.

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 912 603,64 zł

Opis inwestycji