Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Sulerzyskiego

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Sulerzyskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 343 688,82 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 09.09.2013 r. Wykonano:

1.roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

-zabezpieczenie linii kablowych pod jezdnią

2.roboty ziemne:

-przesunięcie studzienek ściekowych z wpustami do krawędzi jezdni

-wykonano podbudowę jezdni

-nawierzchnię jezdni

-warstwę wiążącą gr. 5 cm- 2.136 m2

-wykonano regulację wysokościową urządzeń w jezdni

3.roboty wykończeniowe.