Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Droga ul. Wiejska- przebudowa nawierzchni do skrzyżowania Niskie Brodno

 • Rok inwestycji: 2020 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Wiejska

 • Łączna kwota inwestycji: 149 991,20 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac wykonanych: roboty rozbiórkowe przygotowawcze;

– krawężniki betonowe – 397 m

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki – 22,83 m3

-obrzeża betonowe – 41,00 m

-ławy betonowe z oporem pod obrzeża – 1,23 m3

-koryta wykonywane ręcznie – 108,40 m2

-podbudowy betonowe

-chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm – 361,80 m2

-chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 8,40 m2;

– Jezdnia:

 • mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu wraz ze skropieniem nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 1103,20 m2
 • mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy
 • mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu wraz ze skropieniem nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 1103,20 m2
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 1103,20 m2

-roboty wykończeniowe:

 • oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową
 • linie ciągłe malowane mechanicznie – 7,40 m2.