Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie drogi łączącej ul. Wieniawskiego z ul. Półwiejską

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wieniawskiego, ul. Półwiejska

  • Łączna kwota inwestycji: 34 449,64 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres zrealizowanych prac:

-roboty przygotowawcze

-roboty ziemne

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 6,15 m3

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 99 m

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 227,80 m2.