Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga wraz z odwodnieniem ul. Rataja (do skrzyżowania z ul. Wiejską od drogi gminnej gruntowej prowadzącej do miejscowości Kruszynki 189 mb)

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Rataja

  • Łączna kwota inwestycji: 444 337,73 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

1.Branża drogowa:

-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

-ustawienie krawężników betonowych– 13,40 m

-ław betonowych pod krawężniki z oporem – 22,80 m3

-krawężniki betonowe wystające – 313 m

-krawężniki betonowe wystające obniżone na zjazdach – 83,60 m

-ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – 1373,00 m2

-regulacja wysokościowa urządzeń w jezdni

-roboty wykończeniowe.

2.Branża sanitarna:

-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,098 km

-wykonanie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 98,00 m; ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych – 3 szt.

-ustawienie wpustu ulicznego H=2,0 – 9 szt.