Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Fotowoltaika

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 40 950,00 zł

Opis inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy instalacji fotowoltaicznej dla obiektu SUW Ustronie, SUW Karbowo, oczyszczalnia ścieków.