Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Hermetyzacja piaskownika nr 2 wraz z montażem nowych zgarniaczy

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 286 818,67 zł

Opis inwestycji

W ramach inwestycji, przykryto i zhermetyzowano piaskownik nr 2. Obiekt został wyposażony w nowy system dwóch zgarniaczy, powierzchniowy i denny, które zastąpiły dotychczasowy pojedynczy zgarniacz samojezdny. Gazy złowonne z wnętrza zbiornika są odciągane i kierowane za pomocą rurociągów do biofiltra zewnętrznego.