Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: SP nr 4 w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 8 040,30 zł

Opis inwestycji

Wykonano dokumentację projektową.