Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Integralnia – teren zielony przylegający do Brodnickiego Domu Kultury (Budżet Obywatelski)

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Dom Kultury

  • Łączna kwota inwestycji: 18 450,00 zł

Opis inwestycji

Teren zielony przylegający do Brodnickiego Domu Kultury (budżet obywatelski) – wykonano dokumentację projektową, rozstrzygnięto przetarg na budowę integralni, zakres prac do wykonania:

-wykonanie ogrodzenia

-przygotowanie i wykonanie podłoża piaskowego

-urządzenie placu zabaw

-montaż urządzeń zabawowych (realizacja 2019 r.)