Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kapitalny remont budynku przy ul. Niskie Brodno 1 (Belweder)

  • Rok inwestycji: 2013 r./2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Niskie Brodno 1

  • Łączna kwota inwestycji: 375 000,00 zł

Opis inwestycji

Dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niskie Brodno 1 w Brodnicy o powierzchni 868,54 m2. Wykonano:

-rozbiórka ołacenia dachu, orynnowania

-obudowy okapów

-obróbek blacharskich

-ułożenie papy podkładowej pod gont

-ułożenie gontów,

-montaż nowego orynnowania.

Wykonano remont elewacji budynku (w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) o powierzchni ok. 1000 m2 polegający na częściowym skuciu i uzupełnieniu tynków, malowaniu stolarki okiennej, malowaniu ścian farbami elewacyjnymi.