Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kapitalny remont budynku przy ulicy Niskie Brodno 1 (Belweder)

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Niskie Brodno

  • Łączna kwota inwestycji: 126 073,85 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 15.07.2013 r. Wykonano:

-remont schodów oraz opaski wokół budynku

-podesty schodowe od strony podwórza

-remont korytarzy i klatek schodowych

-remont posadzki na strychu

-wymianę okien, tynki

-remont instalacji kanalizacyjnej

-utwardzenie terenu

-wykonanie trawników

-remont kanalizacji zewnętrznej.