Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kraty mechaniczne oczyszczalnia ścieków

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 315 191,66 zł

Opis inwestycji

W ramach inwestycji zakupiono nowe kraty mechaniczne do oczyszczania mechanicznego ścieków. Nowe urządzenia o większej sprawności, zastąpiły wyeksploatowane awaryjne urządzenia o dużym prześwicie.