Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kraty w centralnej przepompowni

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Piaski, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 190 514,05 zł

Opis inwestycji

Zakup krat mechanicznych dla obiektu centralnej przepompowni.