Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Ładowarka teleskopowa Manitou

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 187 950,00 zł

Opis inwestycji