Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Linia do odwadniania osadu

  • Rok inwestycji: 2018-2022

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 457 830,30 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zakupiono używaną automatyczną linię do odwadniania osadu. Urządzenia wchodzące w skład zestawu zmodernizowano i zmontowano w budynku nowej stacji odwadniania.