Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – SUW Karbowo

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: Karbowo, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 124 331,84 zł

Opis inwestycji

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej SUW Karbowo. W ramach zadania zamontowano 199 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 42,075 kWp. Efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego przyniesie wymierne efekty ekologiczno-energetyczne, wpisując się tym samym w popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju.