Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja biurowca

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 21 500,00 zł

Opis inwestycji

Projekt na remont budynku biurowca.