Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wiejskiej 6

  • Łączna kwota inwestycji: 239 995,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano: „Remont bieżni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wiejskiej 6 w Brodnicy”, zakres robót obejmował:

-obrzeża betonowe 554,80 m

-ławy pod krawężniki 83,22 m3

-ułożenie nawierzchni z tłucznia

-wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża 732,54 m2

-ułożono nawierzchnię z mieszanki mączki i gliny 732,54 m2

-piłkochwyty przy Boisku Wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brodnicy.