Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wiejskiej, Szkoła Podstawowa Nr 1

  • Łączna kwota inwestycji: 127 301,24 zł

Opis inwestycji

W ramach modernizacji budynków szkół i przedszkoli zlecono wykonanie:

-robót remontowych obróbek blacharskich i dachu w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wiejskiej w Brodnicy

-remont holu wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brodnicy

-wykonanie 3 szt. drzwi wewnętrznych pojedynczych dla Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy.