Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynku biurowo-magazynowego

  • Rok inwestycji: 2021-2022

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 188 561,55 zł

Opis inwestycji

Remont pomieszczeń biura obsługi klienta.