Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynku biurowo – magazynowego

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 126 365,46 zł

Opis inwestycji

Adaptacja magazynu na pomieszczenia biurowe dla działu sieci.