Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynku garaży na samochody specjalne

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 32 230,68 zł

Opis inwestycji

Wykonanie elewacji, remont dachu, wykonanie odwodnienia dachu.