Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynku magazynowo-biurowego

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Ustronie 2A

  • Łączna kwota inwestycji: 141 716,50 zł

Opis inwestycji

Termomodernizacja budynku.