Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jagiellońska

  • Łączna kwota inwestycji: 29 455,66 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-roboty remontowo – budowlane łazienki tj. rozebranie posadzki z płytek

-rozbiórka ścianki z cegły, tynki (gładzie)

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

-wywóz gruzu

-zamontowanie drzwi pełnych wewnętrznych wraz z ościeżnicą

-wykonanie robót sanitarnych – biały montaż (grzejniki, zawory).