Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 (zalecenia p.poż)

  • Rok inwestycji: 2013 r./2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jagiellońska

  • Łączna kwota inwestycji: 18 724,29 zł

Opis inwestycji

Wykonano:

-montaż stolarki aluminiowej wraz z obróbką – 2 szt.

-montaż hydrantów – 2 szt. z doprowadzeniem zasilania wodnego, podłączeniem oraz badaniem sprawności

-obróbki murarskie

-montaż samozamykaczy z ramieniem – 5 szt. (kontynuacja w 2014 r.)