Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynku warsztatowego

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 47 830,08 zł

Opis inwestycji

Odnowienie powłok malarskich.