Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja centralnej przepompowni ścieków

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: Piaski, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 112 990,27 zł

Opis inwestycji

Remont elewacji, wymiana drzwi wejściowych, adaptacja pomieszczeń na filtr biologiczny, modernizacja osadnika IMHOFFA.