Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja centralnej przepompowni

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: Piaski, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 214 376,17 zł

Opis inwestycji

Monitoring parametrów pracy przepompowni, zakup przenośnika ślimakowego do odbierania odpadów z kraty płaskiej, zakup kraty płaskiej, modernizacja zbiorników retencyjnych.